SANDI KOTAK I

Caranya seiap huruf diajdikan sebagian kotak-kotak lihat contoh diatas, untuk mempermudah sebaikanya dibuat dulu urutan dari A sampai Z, untuk membedakan huruf pertama dengan huruf ke dua, huruf kedua ditambahkan dengan bulatan atau titik.

SANDI KOTAK II

Caranya sama dengan Sandi Kotak I (lihat Contoh di atas, hanya pada sandi Kotak II ini huruf ke dua menggunakan titik satu dan hruuf ketiga menggunakan titik dua.

SANDI AN

Penggunaan Sandi AN yaitu dengan menuliskan lawan huruf, apabila N maka ditulis A, jika M maka ditulis Z dan seterusnya, (lihat Contoh)

SANDI AZ

Penggunaan Sandi AZ yaitu sama dengan sandi AN, dengan menuliskan lawan huruf, apabila A maka ditulis Z, jika M maka ditulis N dan seterusnya, (lihat Contoh)

Iklan